schoolfoto's, een dag op de Regenboog, ouderhulp, op tijd

Wat eerder dan op donderdag verschijnt deze nieuwsbrief. Rob en Josien zijn de rest van de week naar een directie driedaagse van de ASKO.

Schoolfoto’s
Donderdag zullen de voorbeeldfoto’s van de kinderen worden uitgedeeld. Op deze voorbeeldfoto staat hoe u het fotopakketje zelf kunt bestellen.

Een dag op de Regenboog
Een van onze ouders heeft een prachtig filmpje gemaakt over “een dag op de Regenboog”. We zijn heel trots op het resultaat en hopen dat u het leuk vindt om te bekijken. U kunt het filmpje via de link openen: https://www.youtube.com/watch?v=MDUcOPmjpGc

Ouderhulp
Deze week is de eerste vergadering geweest van de MR en de OR. De OR start na Corona weer op met een aantal nieuwe ouders, fijn! Als u nog wilt meehelpen bij de ouderraad bent u natuurlijk welkom. We zijn ook nog steeds op zoek naar ouders voor de bibliotheek en leeshulp. U kunt zich aanmelden bij de leerkracht van uw kind.

Op tijd
Vorige week kwam de leerplichtambtenaar nog een keer op dinsdag en donderdag een controle houden. Waren er voor de vakantie nog ruim 40 kinderen te laat, waren het er nu nog 19. De leerplicht was tevreden met de verbetering en vond het leuk om te zien dat er zoveel kinderen al voor het openen van de school aanwezig waren. Ze hebben dan ook vooral veel complimenten uitgedeeld aan iedereen die op tijd was.
Deze controles worden vanuit de gemeente gehouden en worden op alle scholen gedaan. Sommige ouders gaven aan de actie intimiderend te vinden. Dat hebben we teruggegeven aan de leerplicht. Dit is zeker niet hun en onze bedoeling, het is juist bedoeld als een positief moment.