verslagmappen, ouderpanel Zuidoost

Wat een prachtige lentedagen hadden we deze week met daarin het paasontbijt voor de kinderen. Eindelijk iets dat wél door kon gaan. Allemaal mooie paasdagen toegewenst! 

De leerkrachten werken deze dagen heel hard en zorgvuldig aan de verslagmappen die uw kind dinsdag 13 april mee naar huis krijgt. In de map proberen we een zo compleet mogelijk beeld te schetsen van de ontwikkeling. In de komende tijd krijgt u ook de mogelijkheid om een gesprek te voeren naar aanleiding van de map als u daar behoefte aan heeft.  U hoeft daar dus geen gebruik van te maken als u geen vragen heeft. Aan het einde van het jaar is er nog een gespreksronde. In die ronde willen we graag alle ouders spreken om samen het schooljaar af te ronden. 

Onderstaand bericht ontvingen we van het stadsdeel 

Zuidoost krijgt een Ouderpanel!  
Word 1 van de 10 gesprekspartners 

In het Ouderpanel vergadert u met stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing over wat ouders en verzorgers nodig hebben om kinderen gezond, kansrijk en veilig op te laten groeien in Stadsdeel Zuidoost. 

Welke ouders zoeken we? 
Wilt u als gesprekspartner bijdragen aan een gezonde, kansrijke en veilige omgeving voor uw kind? Bent u ouder of verzorger met kinderen tot 12 jaar? En bent u op alle onderstaande woensdagavonden in 2021 beschikbaar van 18.00 uur tot 20.00 uur?  
• 21 april  
• 2 juni  
• 14 juli  
• 25 augustus  
• 6 oktober  
• 24 november 

Aanmelden kan op 3 manieren  
• Maak een filmpje van maximaal 1 minuut lang. Mail of app het filmpje naar N.F.Soekrasno@amsterdam.nl of 06 3808 0292.  
• Stuur een mail naar N.F.Soekrasno@amsterdam.nl.  
• Stuur een Whatsapp-spraakbericht naar 06 3808 0292.  
• Aanmelden kan tot 12 april 2021. 

Vertel bij uw aanmelding  
• Uw naam, uw leeftijd en uw achtergrond.  
• Uw beroep of dagelijkse bezigheid.  
• Hoe ziet uw gezin er uit: hoeveel kinderen heeft u en hoe oud zijn uw kinderen. 

Het Ouderpanel vergadert in het Holiday Inn Arena-Towers, met dank aan het hotel.