studiedag, 2021-2022, schoolreis MB, prognosegesprekken groep 7

Studiedag:
Op de studiedag van afgelopen dinsdag hebben we met het hele team teruggekeken op het afgelopen jaar. Hoe waren onze resultaten ten opzichte van andere jaren? Welke rol heeft de lockdown periode daarin gespeeld? Hoe gaat het met het welbevinden van de kinderen? Daarna hebben we vooruit gekeken. Waar gaan we volgend jaar aan werken?
De extra gelden die ons vanuit de overheid zijn toegezegd, geven heel veel mogelijkheden. We zijn druk aan het overleggen hoe we deze gelden zo optimaal mogelijk voor de kinderen kunnen inzetten. Deze plannen moeten voor de zomervakantie concreet zijn zodat we gelijk na de zomervakantie aan de slag kunnen.

2021-2022:
Op dit moment leggen we de laatste hand aan de planning voor volgend jaar. De jaarplanner is bijna af en zullen we binnenkort online zetten. Ook de groepsindeling is bijna rond, we zullen u daar op 24 juni via mail over berichten.

Schoolreis MB:
Deze week donderdag en vrijdag waren de dagen dat de middenbouw eigenlijk op kamp zou gaan. De juffen hebben heel hard gewerkt aan een alternatief plan en dat is gelukt. Volgende week donderdag, 17 juni hebben de kinderen een sportochtend en donderdagmiddag een speurtocht. Op vrijdag gaan zij op schoolreis naar de zee. De ouders van de middenbouw zullen nog nadere informatie ontvangen.

Prognosegesprekken groep 7:
Volgende week zijn de prognosegesprekken voor groep 7. De ouders zijn daar al voor uitgenodigd. In dit gesprek krijgen de kinderen samen met hun ouders een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. Ook wordt er besproken waar in groep 8 aan gewerkt moet worden. De prognose wordt gedaan op basis van observaties en het leerlingvolgsysteem.