Ouderhulp gezocht!, info ochtend, schoolfotograaf, muzieklessen

Let op, woensdag 21 september heeft het team een studiedag en zijn de kinderen vrij! Voor overige kalender informatie zie: https://www.regenboogamsterdam.net/agenda

Ouderhulp gezocht
Voor alle Corona ellende hadden we veel hulpouders op school. Superfijn, we konden de kinderen daardoor allerlei leuke activiteiten en extra ondersteuning geven. Toen kwam Corona en mochten ouders de school niet meer in. Nu kan alles gelukkig weer en zijn we op zoek naar ouders die het leuk vinden om te helpen met verschillende activiteiten.


Leesondersteuning:
Voor kinderen van de midden- en bovenbouw is het belangrijk om veel te oefenen met lezen. We zoeken ouders die op een vast moment in de week op de gang willen lezen, steeds met 1 kind tegelijk. Bent u op een vast moment in de week beschikbaar, laat het dan aan de leerkracht weten.

Ouderraad:
De ouderraad organiseert leuke activiteiten voor de kinderen, ouders en de leerkrachten. De lunch voor de dag van de leerkracht, de ouderborrel tijdens het kerstdiner, ondersteuning bij de juffendagen en de eindborrel  zijn voorbeelden van die activiteiten. Natuurlijk is er ook ruimte voor nieuwe initiatieven. De ouderraad bestaat meestal uit 6 ouders en een teamlid. Er zijn nog 3 leden over van de ouderraad zoals die voor Corona bestond. Tijd voor nieuwe actieve leden dus! Meer informatie of aanmelden kan via Josien Branbergen, regenboog.directie@askoscholen.nl

Bibliotheek:
Onze prachtige bibliotheek wordt door ouders beheerd. Ouders houden in een kaartensysteem bij welke boeken de kinderen lenen, bergen de teruggebrachte boeken weer op en helpen kinderen bij het kiezen van een geschikt boek. We zijn op zoek naar ouders die iedere week of om de week kunnen helpen in de bibliotheek. U kunt zich aanmelden bij Corita, C.Homma@askoscholen.nl

Verteltassen/ oudercontactmomenten:
In de jaarkalender heeft u misschien op dinsdagen regelmatig “oudercontactmoment van 8.30 tot 9.30 ” zien staan. Een aantal van deze dinsdagen is gereserveerd voor de verteltassen. We kijken de teruggebrachte tassen na en herstellen eventueel de inhoud zodat ze klaar zijn voor de volgende uitleen. Tijdens het nakijken is er alle ruimte om met elkaar in gesprek te gaan, het is dus ook heel gezellig! Een grote klus waar we veel hulp bij nodig hebben. De dinsdagen dat we aan de verteltassen werken zijn: 4 oktober, 15 november, 13 december, 31 januari, 7 maart, 4 april en 6 juni. U hoeft zich niet aan te melden voor deze ochtenden maar kunt gewoon binnenlopen in de teamkamer. U kunt alle ochtenden komen of maar 1 keer, alle hulp is welkom!
Er zijn ook oudercontactmomenten waar we steeds over een ander thema met u in gesprek gaan. Het thema zullen we steeds in de nieuwsbrief aankondigen. Als er een thema is dat u graag zou willen bespreken met andere ouders dan horen we dat graag. De data kunt u terugvinden in de jaarkalender.

Info ochtend
In de week van 26 september organiseren alle klassen een inloopuurtje. Op 27-9 is de BB aan de beurt, op 28-9 de OB en op 29-9 de MB. De kinderen worden buiten opgevangen en ouders gaan naar de klas. U kunt elkaar leren kennen en de leerkracht zal vertellen over de organisatie in de klas. U hoeft zich voor deze gesprekken niet in te schrijven. 

Schoolfotograaf
Op vrijdag 23 september komt de schoolfotograaf. Er zullen portretfoto’s en groepsfoto’s worden gemaakt. Ook is er een mogelijkheid voor broertjes en zusjesfoto’s.

Muziekles
In de middenbouw groepen en in de bovenbouw groep van Agnelet krijgen de kinderen elke 2 weken muziekles van een docent van de muziekschool. De kinderen maken muziek, dansen en zingen. Deze week waren de eerste lessen.