Onderwijs na de voorjaarsvakantie, verslagmappen en gesprekken, lentekriebelweek, Corona

Beste ouders, 

Wat een prachtige winterse dagen hebben we achter de rug. Voor veel kinderen de eerste keer dat het mogelijk was om op natuurijs te staan. Op het schoolplein werd hard gewerkt aan het bouwen van iglo's. De kinderen van de bovenbouw namen hun slee mee naar school en hadden in de pauzes veel plezier.  

Onderwijs na de voorjaarsvakantie 
Volgende week is het voorjaarsvakantie en is de school dus dicht. Vanaf maandag 1 maart pakken we ons gewone rooster weer op. Alle kinderen zijn dus alle dagen weer welkom. Het was deze twee weken heel prettig om halve groepen te ontvangen. De leerkrachten hadden de tijd om met elk kind te kijken naar de vorderingen tijdens de lockdown en de instructie waar nodig aan te passen.  Ook was het op deze manier mogelijk om beter afstand van elkaar te houden.

Verslagmappen en gesprekken 
De leerkrachten besteden altijd veel tijd aan het schrijven van de verslagen om een zo compleet mogelijk beeld te geven van de ontwikkeling van uw kind. Dat willen we dit “rare” jaar natuurlijk ook doen. We schuiven daarom de mappen iets verderop in het jaar zodat we de periode na de lockdown ook kunnen meenemen. De nieuwe data zijn al verwerkt in de online kalender. Hoe gaat het er nu uitzien? 
* maart: Wanneer er zaken zijn die niet kunnen wachten, zal de leerkracht contact met u opnemen om daarover in gesprek te gaan 
* april: op 13 april krijgt u de verslagmap mee naar huis. Mocht u of de leerkracht naar aanleiding van de verslagmap aanleiding zien voor een gesprek dan is dat in de week van 19 en 26 april mogelijk. 
* juni: In de week van 21 en 28 juni zijn de eindejaar gesprekken. 

Lentekriebelweek 
In de week van 22 maart is het de week van de lentekriebels. We besteden een week lang veel aandacht aan weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Op dinsdagavond 16 maart organiseren we een online vragenuurtje voor ouders over de kriebelweek. U ontvangt tegen die tijd een link om deel te kunnen nemen. 

Corona 
Voor de kerstvakantie hadden we op de Regenboog met aardig wat besmettingen te maken. Zowel onder collega's als onder ouders. Gelukkig hebben we sinds de lockdown geen positief besmette leerkrachten meer gehad en maar 2 positief geteste ouders. We willen natuurlijk de besmettingen zo laag mogelijk houden zodat er geen kinderen of groepen in quarantaine hoeven.  
Wilt u het altijd zo snel mogelijk melden bij school als in uw gezin iemand positief getest is, ook graag in de voorjaarsvakantie.  
U kunt daarvoor gewoon het mailadres regenboog.directie@askoscholen.nl gebruiken.  
 
Tips voor uitstapjes 
AMSTERDAMMERTJES heeft de missie gezinnen te inspireren met regionale activiteiten op het gebied van cultuur, sport, toneel, muziek, natuur en spelen. Hierbij ontvangt u een overzicht van de leukste activiteiten voor de komende weken. Uiteraard passen de activiteiten binnen de laatst afgekondigde maatregelen. Meer lezen? Klik op onderstaande link. 

https://us19.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=7f6564c06b03a90accb24bcb2&id=0ea00a12e3