wormenhotel, bibliotheekboeken, lentekriebelweek, schoolzwemmen, pasen, pauzesport

Wormenhotel 
We hebben een prachtig wormenhotel op het schoolplein gekregen, gesubsidieerd door het stadsdeel. Het hotel sluit mooi aan bij ons onderwijs over duurzaamheid. Vanaf komende week krijgen alle groepen les over het hotel en zullen de klassen beurtelings het hotel verzorgen. Een prachtige verteltas over de wormen is bijna af. 
Uiteindelijk zullen de wormen voor ons hele goede compost maken die we weer in de tuin kunnen gebruiken. Mooi om de kinderen van dichtbij te kunnen laten zien hoe je eenvoudig je eigen afval weer kunt gebruiken. Onderstaand filmpje geeft uitleg over het hotel: 

 

Bibliotheekboeken terug naar school 
In de lockdown periode hebben we de kinderen boeken uit eigen bibliotheek mee naar huis gegeven omdat lezen zo belangrijk is. Wilt u de boeken nu weer mee terug naar school geven? Dan kunnen we ze op school weer gebruiken. 

Lentekriebelweek 
Volgende week staat de hele week in het teken van de lentekriebels. In de klas wordt elke dag aandacht besteed aan relationele en seksuele opvoeding en ontwikkeling. We organiseren deze week al jaren op de Regenboog. Natuurlijk besteden we door het jaar heen ook aandacht aan dit onderwerp. Het voordeel van een week intensief met dit onderwerp bezig zijn is dat het “giechelige” er dan af gaat en je het goed over de inhoud kunt hebben. 

Schoolzwemmen 
Gelukkig mogen de kinderen van groep 4 eindelijk starten met schoolzwemmen! De lessen beginnen aanstaande maandag. Petra gaat mee als begeleiding vanuit school. Per keer gaat er ook een ouder mee als begeleider. De kinderen van groep 4 hebben dinsdag een brief met alle informatie mee naar huis gekregen. 

Pasen en studiedag 
Woensdag 31 maart is ons paasontbijt in de klassen, u ontvangt hier nog informatie over. Donderdag 1 april zijn de kinderen vrij voor een lang paasweekend. Het team gebruikt deze dag voor het schrijven van verslagen en voor overleggen. 

Pauzesport 

Vanaf morgen kunnen we gebruik maken van een mooi aanbod van de brede school en het stadsdeel, om extra sport en activiteit voor de kinderen te organiseren. Elke vrijdag zal er een gedeelte van de groep een half uur sport en spel aangeboden krijgen van een sportdocent. De activiteiten worden op het schoolplein en op het voetbalveld georganiseerd. Extra bewegen tussen de lessen door, komt het leren ten goede!