einde van 2021 en start van 2022

Einde van 2021
Net als vorig jaar hebben we door de lockdown niet een gewoon einde van dit kalenderjaar. We zijn heel blij dat we wel een kerstviering hebben kunnen organiseren. Niet het traditionele kerstdiner maar een kerstontbijt, ook erg leuk. U heeft daar via Parro een filmpje van ontvangen zodat u een beetje heeft kunnen zien hoe gezellig het in de klassen was.
Deze week was de school alleen open voor de kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Er waren elke dag zo’n 12 kinderen op school. Veel ouders hadden toch zelf oplossingen gevonden en een aantal kinderen mocht niet komen omdat ze in quarantaine zaten. De schoolsluiting kwam wat dat betreft op tijd, in een aantal groepen liepen de besmettingen op. Ouders van die groepen hebben daar bericht over ontvangen.

Start van 2022
Op 3-1 zal er door het kabinet worden besloten of de scholen 10-1-2022 gewoon open mogen of dat de lockdown wordt verlengd. We hopen natuurlijk heel erg dat de kinderen gewoon naar school mogen komen. Mocht dat niet mogen dat zullen we het thuisonderwijs weer oppakken. We zullen u daar op donderdag 6-1 over berichten.

Voor nu vooral eerst een fijne tijd toegewenst in de kerstvakantie!