laatste weken, indeling van de klassen, kalender

Laatste weken

De laatste gezellige maar ook drukke weken zijn aangebroken. Helaas ook dit jaar weer niet een gezamenlijke eindborrel met alle ouders. We hopen heel erg dat volgend jaar er weer wat gewoner uitziet en we u ook weer in school mogen ontvangen. We zullen u daar in de laatste week van de zomervakantie over berichten.
Er zijn wel “kleinere afscheidsmomenten” u ontvangt daarover informatie van de bouw of de eigen leerkracht.

Indeling van de klassen
Vandaag hebben de kinderen in de klassen te horen gekregen naar welke groep de 2e en 5e groepers volgend jaar gaan. Altijd een spannend moment voor de kinderen en voor u als ouder. U ontvangt vandaag een aparte mail met deze groepsindeling.

Er zijn ook wat wijzigingen onder de leerkrachten. We zijn heel blij dat er zoveel goede leerkrachten willen werken op de Regenboog. In deze tijd van leerkrachttekorten is het helaas niet vanzelfsprekend dat er voor elke groep een vaste leerkracht staat. We horen van veel andere scholen dat die op dit moment nog met verschillende open vacatures zitten en weinig of geen sollicitanten ontvangen. Wij hebben die problemen gelukkig niet!
Hieronder de indeling per bouw.
In de onderbouw gaan zowel Léanne als Els met pensioen. Hun groep wordt overgenomen door Guro en Rosa, die de kinderen dit jaar al goed hebben leren kennen. Rosa zit in het laatste jaar van de PABO en gaat dus haar LIO (leraar in opleiding)  stage doen. Guro wordt als zij-instromer opgeleid en is al een groot deel van het afgelopen jaar in de klas geweest.
Gelukkig nemen we nog niet helemaal afscheid van Léanne en Els. Léanne zal om de week op woensdag in groep 1.2 zijn. Els zal nog 3 ochtenden op school zijn om buiten de klas te werken met kleine groepjes kleuters. De ouders van de onderbouw zullen hier later meer informatie over ontvangen. In groep 1.1 komt Linda op de woensdag terug, haar ouderschapsverlof is voorbij.
1.1         ma, wo en do – Linda
              di en vrij – Judith

1.2         ma, di en wo – Guro (wo om de week Léanne)
              do en vrij – Rosa 

1.3         ma, di en wo – Wanda
              do en vrij – Claudia

In de middenbouw slechts kleine wijzigingen. Doeschka gaat komend jaar fulltime werken. Wilan liep dit jaar haar LIO stage in groep 2.2. Zij rond haar opleiding dit jaar af en blijft gelukkig bij ons werken. We zien haar volgend jaar terug in de bovenbouw. Ingrid zal 1 dag in groep 2.2 zijn.
2.1         hele week – Doeschka
2.2         ma tm do – Francine
              vrij – Ingrid
2.3         hele week – Corita


Ook in de bovenbouw wat wijzigingen. Helaas nemen we na 1 jaar alweer afscheid van Rianne. Zij laat een grote wens in vervulling gaan en gaat samen met haar vriend Engelse les geven in Colombia. Margo zal haar plek innemen. Will zal komend jaar nog maar 1 dag in groep 3.3 zijn. De andere dagen wordt zij de juf van de schakelklas. Wilan, die dit jaar haar afrondende stage in de middenbouw deed, zal 4 dagen de juf in de groep worden.
Kevin, die dit jaar zijn LIO stage liep in groep 3.3, neemt afscheid van de Regenboog. Wij wensen hem veel succes op zijn nieuwe school!
3.1         ma, di en wo – Agnelet
              do en vrij – Margo
3.2         ma, di en wo – Yersica
              do en vrij – Marije
3.3         ma tm do – Wilan
              vrij – Will

Kalender
De kalender voor volgend jaar is steeds completer. U kunt deze terugvinden op de website.  Voor de zomervakantie ontvangt u de papieren versie zoals u die gewend bent.