informatie ochtend, toneel, oudercontactuur, fotograaf, kinderboekenweek, buitenwerkplekken, Montessori

Informatie ochtenden

Deze week waren de informatie ochtenden per bouw. Fijn om eindelijk weer een moment te hebben waarop we elkaar in een groep kunnen treffen. Er was ruimte om elkaar te leren kennen, informatie over de gang van zaken in de klas te horen en vragen te stellen. De leerkrachten hebben het als heel prettig ervaren en ook van de ouders die aanwezig waren hoorden we positieve reacties.

Toneel kleuters en groep 3
Vandaag was er, alvast voor de kinderboekenweek, een voorstelling in de speelzaal voor de kleuters en groep 3. De kinderen hadden als voorbereiding allemaal het prentenboek al voorgelezen gekregen en kenden dus het verhaal al. De voorstelling over giraf en krokodil was een groot succes

Oudercontactuur/ verteltas nakijken
Aanstaande dinsdag is er een oudercontactmoment van 8.30 tot 9.30 zoals u in de kalender kunt zien. We zullen de verteltassen nakijken die die dag worden teruggebracht. Een grote klus waar we veel hulp bij kunnen gebruiken!  Kunt u komen helpen, fijn! U hoeft zich niet aan te melden maar kunt gewoon binnenlopen in de teamkamer.

Schoolfotograaf
De fotograaf waar we dit jaar voor het eerst mee werken, had iets meer tijd nodig dan we gewend waren. Hierdoor is het helaas niet gelukt om alle foto’s op 1 dag te maken. Op vrijdag 14 oktober komt hij terug om de foto’s van groep 3.3 en de broertjes/zusjes foto’s te maken.

Kinderboekenweek
Komende woensdag begint de kinderboekenweek met als thema groen, groener groenst. Volgende week zullen we de school omtoveren in een plek waar je overal lekker kunt lezen. De hele week zal er veel aandacht worden besteed aan boeken en lezen.

Buitenwerkplekken
Vandaag zijn de buitenwerktafels van de MB in elkaar gezet. Elke groep heeft nu een grote picknicktafel buiten bij de klas staan waar de kinderen bij goed weer lekker aan kunnen werken. In de bovenbouw konden de kinderen al langer buiten aan de slag. De kinderen en de leerkrachten zijn heel enthousiast over het buiten werken.

Studiedag Montessori
Dit jaar zijn we intensief bezig met ons Montessori onderwijs en zullen bijna al onze studiedagen gaan over thema’s uit de Montessori pedagogiek en didactiek. Op vrijdag 7 oktober is er een grote Montessori conferentie in Amsterdam waar een groepje van school naartoe gaat. Doeschka en Corita zullen deze dag worden vervangen in de klas.