onderwijsontwikkeling, online-avond onderbouw, kalender, enquête

Wat fijn om deze week de school weer “compleet” te zien met alle kinderen. We hebben de afgelopen periode allemaal als zwaar en lang ervaren. In je eentje thuis aan school werken en de juf op een scherm bekijken is niet leuk en we hebben het sociale gedeelte enorm gemist. We zien hoe fijn de kinderen het vinden om elkaar weer op school te zien. Het weer samenkomen in de groep gaat verrassend makkelijk, iedereen vindt zijn of haar plekje weer.  

We brengen goed in kaart waar de kinderen in de lesstof en hun ontwikkeling zijn. Dat is voor ieder kind anders. De een heeft sprongen in ontwikkeling gemaakt en de ander heeft wat minder vooruitgang geboekt. We zien dit als onze nieuwe startsituatie. 
In de midden en bovenbouw kijken we deze weken met alle kinderen individueel naar hun leesvorderingen. Het is duidelijk dat er in de lockdownperiode veel aandacht voor lezen is geweest, zowel thuis als op school. We zien over het algemeen mooie resultaten. Dat is geruststellend en daar zijn we natuurlijk heel blij mee. 

Gelukkig is recent duidelijk geworden dat de overheid ook ziet dat er in de komende jaren veel aandacht voor het onderwijs nodig is en worden er extra middelen vrij gemaakt. Het lijkt erop dat scholen veel ruimte krijgen om zelf een plan op te stellen hoe deze gelden het best kunnen worden besteed. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Zodra er meer duidelijkheid over de voorwaarden is, gaan we aan de slag om een mooi plan te ontwikkelen. De MR, als vertegenwoordiging van de ouders, zal worden meegenomen in dit plan. 

Ouders van de onderbouw 
Op de Regenboog vinden we contact met u, ouders, heel belangrijk en waardevol. Dat missen we nu al een jaar. We missen de gezelligheid, het uitwisselen van gedachten en zeker ook alle helpende handen. Dat missen we met alle ouders maar zeker met de ouders die zijn “begonnen” op de Regenboog tijdens de lockdown. Voor u is het ook heel raar om de school niet in te kunnen en langzamerhand kennis te maken met het team en vertrouwd te raken met de gang van zaken op school. Contact is er nu alleen met de groepsleerkracht bij de deur of digitaal. Speciaal voor deze ouders organiseren we donderdag 18 maart, van 19.45 tot 20.30 uur, een online-avond. We laten u een filmpje zien van een dag bij de kleuters en er is ruimte om vragen te stellen. Natuurlijk zijn alle ouders van de onderbouw welkom. U ontvangt later een link om in te kunnen loggen. 

Kalender 
De papieren versie van de kalender die u aan het begin van het jaar ontving, is door alle corona aanpassingen niet meer juist. Zodra we zekerheid hebben over wijzigingen, verwerken we die in de online kalender. Kijkt u hier regelmatig naar? 
https://www.regenboogamsterdam.net/agenda 

Enquête 
Eens in de drie jaar vragen we om een tevredenheidsenquête in te vullen. Voor ons belangrijk om te weten hoe u over de Regenboog denkt en waar we ons kunnen verbeteren. Natuurlijk ook fijn om te weten waar u tevreden over bent en wat we dus vooral niet moeten veranderen! Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor deze digitale vragenlijst.