studiemiddag 5-11, oudergesprekken, Sint en Kerst viering

Studiemiddag 5 november
Vandaag hebben we met het team gewerkt aan ons Montessori onderwijs. Montessori hecht veel belang aan de voorbereidde omgeving. De klas, de gang en de buitenruimte moeten uitnodigend en aantrekkelijk zijn voor de kinderen om in te werken. Vandaag hebben we gekeken hoe we de hal beter kunnen benutten als onderwijsruimte waar de kinderen fijn kunnen werken. Daarnaast heeft elke bouw een Montessorilesje met materiaal laten zien. We bespreken deze lesjes met elkaar en geven tips.

Oudergesprekken
In de week van 23 november zijn er oudergesprekken gepland. In deze 10 minuten gesprekken zal de leerkracht iets vertellen over de ontwikkeling van uw kind op school en is er natuurlijk ook ruimte om vragen te stellen. Aan het begin van het jaar hoopten we erg dat het tegen deze tijd mogelijk zou zijn om weer live met u in gesprek te gaan. Helaas is dat niet zo. U zult door de leerkracht worden uitgenodigd voor een online gesprek of voor een telefonisch gesprek.

Sint en Kerst viering
We zijn in het team in overleg over hoe we sint en kerst dit jaar “Corona proof” kunnen vieren. Daarbij staat vast dat we voor de kinderen wel heel graag de feesten willen vieren. Over de vorm zullen we u later informeren.