Dag van de leerkracht, kinderboekenweek, studiedag, ouders in de school, maakochtend middenbouw

Dag van de leerkracht 
Gister was de dag van de leerkracht. We werden ‘s morgens verrast door lieve bloemetjes en tekeningen van de kinderen. Dank allemaal, het team voelde zich erg gewaardeerd! 

Kinderboekenweek
Vandaag is de kinderboekenweek begonnen, het thema is "worden wat je wil". We besteden het hele jaar veel aandacht aan boeken en leesplezier maar deze week nog wat extra. Leest u thuis ook voor? Zie voor tips: https://magazines.theek5.nl/tips-voor-ouders-kinderboekenweek-2020-theek5/zo-belangrijk-is-voorlezen/

Studiedag en herfstvakantie 
Vrijdag 15 oktober (de dag voor de herfstvakantie) is de volgende studiedag. Alle kinderen zijn dan dus vrij. Het team van de midden- en bovenbouw gaat deze dag verder werken aan ons lezen en begrijpend lezen onderwijs. De onderbouw is bezig met de voorbereide omgeving volgens de Montessori theorie. De week van 18 oktober is de herfstvakantie.  

Ouders in school 
De afgelopen anderhalf jaar hebben we allemaal moeten wennen aan de nieuwe manier van naar school brengen. Niet meer de school in maar brengen tot de buitenklasdeur. Fijn dat ons gebouw daar ruimte voor geeft en we op die manier toch goed contact konden houden. Natuurlijk zijn we ons ervan bewust dat dit voor u gek moet zijn geweest. Niet even in de klas kunnen kijken, waar zit mijn kind eigenlijk? Voor ouders die deze tijd pas begonnen op de Regenboog is het helemaal gek. Zij hadden zelfs hun kennismakingsgesprek buiten op het plein. We zagen ook positieve effecten. In school is het heel rustig, in alle klassen kan rustig aan de dag worden begonnen. Ons Montessorionderwijs komt beter tot zijn recht. Kinderen kunnen bij binnenkomst zelf werk pakken en aan de slag gaan zonder afleiding. Kleuters zijn veel zelfstandiger geworden, in hun eigen tempo hangen ze hun jas op, leggen hun etensbakjes op de juiste plek en maken hun plekje klaar voor de dag. Het blijkt dat ze dat prima kunnen. Deze ontwikkeling willen we vanzelfsprekend graag vasthouden en toch willen we u weer meer in school welkom heten. 

Na de herfstvakantie mogen ouders op dinsdag en vrijdag weer naar binnen, via de twee hoofdingangen. Op maandag, woensdag en donderdag blijft het zoals nu, kinderen komen via de tuindeuren zelf naar binnen. Dit “half om half” schema proberen we tot de kerstvakantie uit.  
Graag willen we de positieve punten vasthouden en vragen u dus om het afscheid kort te houden en kinderen zelfstandig de dag te laten beginnen. We zullen u aan het einde van de herfstvakantie een mail sturen over hoe we de verdeling van de twee ingangen op dinsdag en vrijdag organiseren. 

Maakochtend Middenbouw 
Dinsdag 5 oktober was er een maakochtend voor de middenbouw over de oertijd, het thema van Davinci waar nu mee wordt gewerkt. Elke bouw heeft 2 keer per jaar zo’n maakochtend. Op deze ochtend kunnen kinderen in kleine groepjes dingen maken, bouwen en ontwerpen. Het gaat hierbij vooral om het proces en niet om het eindproduct. De kinderen hebben hard gewerkt aan het maken van pijl en boog, mini hutjes van takken, rieten mandjes, rotstekeningen, eigen kleding, weven met natuurlijke materialen, constructies lassen, een mammoet ontwerpen en een stop motion filmpje maken. Alles staat nu nog tentoongesteld in school, later mogen de kinderen het mee naar huis nemen.