Informatieochtenden, schoolbibliotheek, quarantaine, stepjes, studiedag

Informatieochtenden 
De afgelopen 2 weken zijn in alle klassen informatieochtenden geweest. Alle ouders kregen de mogelijkheid om een half uurtje in de klas te kijken. Er is iets verteld over de dagelijkse gang van zaken en er was de mogelijkheid elkaar te spreken. We kregen van veel ouders te horen dat ze de ochtenden heel prettig vonden. Fijn dat zulke contactmomenten weer mogelijk zijn. Voor de ouders van groep 3 en 6 volgen nu de kennismakingsgesprekken. 

Schoolbibliotheek 
Gelukkig kan onze mooie schoolbibliotheek weer open. Fijn voor de kinderen om zo dichtbij boeken uit te kunnen zoeken. De bibliotheek wordt gedraaid door ouders die het leuk vinden om eens in de week of eens in de twee weken een dagdeel op school te helpen.  We zijn op zoek naar nieuwe ouders voor de bieb! Vindt u het leuk, dan kunt u zich opgeven bij de eigen leerkracht of via de mail bij juf Joke (j.de.hoogh@askoscholen.nl). U wordt dan uitgenodigd om een keer samen met een ervaren kracht een dagdeel mee te lopen en uitleg te krijgen. 

Quarantaine 
Helaas hebben we nu toch ook te maken met een groep die in quarantaine moest. In de groep van Corita is een leerling(zonder klachten) besmet. De hele groep is deze week in quarantaine. Zondag is dag 5 na het laatste contact en mogen de kinderen zich laten testen bij de GGD. Als de test negatief is mogen de kinderen maandag weer naar school komen. De kinderen die niet worden getest moeten 5 dagen langer in quarantaine blijven.  
Uit de media begrijpen we dat de regels per 20 september waarschijnlijk zullen worden aangepast. De verwachting is dat vanaf dat moment niet meer hele groepen in quarantaine hoeven maar alleen de nauwe contacten. 
We hopen dat u (in alle groepen) alert blijft op klachten en laat testen bij twijfel.  

Stepjes 
Veel kinderen van de bovenbouw nemen hun step mee naar school. Zij mogen daar in de pauze (op eigen risico) mee naar buiten. Electrische stepjes mogen niet mee naar school! Het is wel puzzelen waar de stepjes kunnen staan onder schooltijd, het is erg vol in de school! 

Studiedag 
Let op woensdag 22 september is een studiedag en zijn alle kinderen vrij. Het MB en BB team gaat deze dag gebruiken om ons begrijpend lezen onderwijs onder de loep te nemen.  
De onderbouw gaat aan de slag met de voorbereide omgeving volgens Montessori.