Jaarkalender

Juni 2024

25 jun Hele dag

BB topo overhoring 9

Juli 2024

1 jul Hele dag

deze week oudergesprekken

5 jul Hele dag

onderbouw vrij

8 jul Hele dag

deze week oudergesprekken

8 jul Hele dag

deze week laatste week brede school blok 3

15 jul Hele dag

afscheidsavond groep 8

17 jul Hele dag

afscheid groep 2, kinderen groep 1 vrij

17 jul Hele dag

Afscheid groep 5, kinderen groep 3+4 vrij

18 jul Hele dag

alle kinderen om 12.00 uur vrij, eindborrel vanaf 17.15

19 jul Hele dag

alle kinderen vrij, afrondingsdag team

22 jul - 2 sep Hele dag

Zomervakantie

Oktober 2024

28 okt - 1 nov Hele dag

Herfstvakantie

December 2024

23 dec - 3 jan Hele dag

kerstvakantie

Februari 2025

17-21 feb Hele dag

Voorjaarsvakantie