Jaarkalender

Februari 2024

28 feb Hele dag

inleveren verteltassen groep 1.2 en 2.2

Maart 2024

1 mrt Hele dag

onderbouw vrij

4 mrt Hele dag

week van de lentekriebels

4 mrt Hele dag

Deze week BB naar de Krakeling

4 mrt Hele dag

Deze week facultatieve oudergesprekken

6 mrt Hele dag

uitleen verteltas groep 1.3 en 2.3

11 mrt Hele dag

groep 4 naar de Hortus

15 mrt Hele dag

onderbouw vrij

18 mrt Hele dag

Deze week definitief advies groep 8

19 mrt Hele dag

groep 3 naar de bibliotheek

26 mrt Hele dag

BB topo overhoring 6

27 mrt Hele dag

inleveren verteltassen groep 1.3 en 2.3

28 mrt Hele dag

Paasbrunch hele school

29 mrt Hele dag

Goede vrijdag, alle kinderen vrij

April 2024

1 apr Hele dag

Pasen, alle kinderen vrij

8 apr Hele dag

deze week, MB naar de Krakeling

8 apr Hele dag

deze week laatste week brede school blok 2

11 apr Hele dag

groep 2 naar de bibliotheek

12 apr Hele dag

onderbouw vrij

15 apr Hele dag

OB lentewandeling

23 apr Hele dag

BB topo overhoring 7

24 apr Hele dag

juffen- en meesterdag hele school

29 apr - 10 mei Hele dag

Meivakantie

Mei 2024

13 mei Hele dag

start werkstukkenproject BB

17 mei Hele dag

Studiedag ASKO, alle kinderen vrij

20 mei Hele dag

Pinksteren, alle kinderen vrij

21 mei Hele dag

start brede school blok 3

21-22 mei Hele dag

MB op kamp

22 mei Hele dag

uitleen verteltassen hele OB

23 mei Hele dag

MB vrij, compensatiedag

28 mei Hele dag

BB topo overhoring 8

31 mei Hele dag

Afsluiting werkstukkenproject BB, ouders kijken 14.30-15.00 uur

Juni 2024

5 jun Hele dag

Sportdag hele school

10 jun Hele dag

Deze week doorstroomgesprekken groep 7

12 jun Hele dag

inleveren verteltassen hele OB

13 jun Hele dag

studiedag team, alle kinderen vrij

14 jun Hele dag

onderbouw vrij

18 jun Hele dag

groep 6&7 op schoolreis

17-19 jun Hele dag

groep 8 op kamp

21 jun Hele dag

OB op schoolreis

25 jun Hele dag

BB topo overhoring 9

Juli 2024

1 jul Hele dag

deze week oudergesprekken

5 jul Hele dag

onderbouw vrij

8 jul Hele dag

deze week oudergesprekken

8 jul Hele dag

deze week laatste week brede school blok 3

15 jul Hele dag

afscheidsavond groep 8

17 jul Hele dag

afscheid groep 2, kinderen groep 1 vrij

17 jul Hele dag

Afscheid groep 5, kinderen groep 3+4 vrij

18 jul Hele dag

alle kinderen om 12.00 uur vrij, eindborrel vanaf 17.15

19 jul Hele dag

alle kinderen vrij, afrondingsdag team

22 jul - 2 sep Hele dag

Zomervakantie