De Regenboog is een montessorischool met veel kleuren, geloven, nationaliteiten en kwaliteiten. Een school met gewone kinderen, ouders en leraren. Een bijzondere school, met mensen die allemaal anders zijn, die samen leren en samen-werken. Een school die kinderen uitnodigt actief te zijn en initiatief te ​nemen, waar kinderen zelf kiezen en zelfstandig werken, alleen of met andere kinderen. Een school waar kinderen zich verantwoordelijk voelen voor wat ze doen. Waar iedereen wordt gezien en die voor alle kinderen een vertrouwde plek wil zijn. Een school waar je als kind iedere dag vrolijk naar toe huppelt of fietst, waar je leert wat je nodig hebt en waar je leert wie je bent. Initiatieven om ons onderwijs te verbeteren of te verbreden worden gewaardeerd.

Wij maken graag gebruik van kennis, vaardigheden en ervaringen van ouders. Het verteltasproject is een mooi voorbeeld van een intensieve samenwerking van school en ouders. Die samenwerking maakt ons tot een sterke school waar iedereen zich bij betrokken voelt.​​​

Over ons onderwijs

 

Activiteiten

Januari 2022

21 jan Hele dag

OB vrij

24 jan Hele dag

deze week adviesgesprekken groep 8

26 jan Hele dag

start nationale voorleesdagen

31 jan Hele dag

teruggave verteltassen groep 1.2 en 2.2

Februari 2022

8 feb Hele dag

uitleen verteltas groep 1.3 en groep 3 en 4 van 2.3