Teamleden De Regenboog

Judith

leerkracht groep 1.1

Linda

leerkracht groep 1.1

Claudia

leerkracht groep 1.3

Wanda

leerkracht groep 1.3

Doeschka

leerkracht groep 2.1

Francine

leerkracht groep 2.2

Corita

leerkracht groep 2.3

Agnelet

leerkracht groep 3.1

Wilan

leerkracht groep 3.3

Yersica

leerkracht groep 3.2

Marije

leerkracht groep 3.2

Will

leerkracht schakelklas en RT

Margo

leerkracht groep 3.1 en 3.3

Katja

leraarondersteuner MB & BB, coördinator brede school

Sabine

onderwijsassistent OB

Joke

schakelklasleerkracht & RT

Guro

leraar groep 1.2

Ingrid

intern begeleider, leraar groep 2.2

Suzanne

intern begeleider, schoolopleider, leraar plusklas

Petra

administratief medewerker, coördinator tussenschoolse opvang

Nick

leraar bewegingsonderwijs

Rosa

leerkracht groep 1.2