Studiedag, sportdag, Ancestors unKnown

De tijd na de meivakantie is altijd een volle periode waarin veel samenkomt en we nog heel veel willen doen. De periode van leuke activiteiten komt eraan, schoolreisjes, sportdagen en kamp. We nemen toetsen af om te kijken hoe de ontwikkeling verloopt en we bereiden kinderen van groep 2, 5 en 8 voor op hun volgende stap in een andere bouw of op het VO.
Komende week gaat de hele middenbouw op kamp naar Woudenberg, we duimen voor mooi weer!

Let op morgen, 17 mei, studiedag, alle kinderen zijn vrij!
We gaan met het hele team naar de studiedag van ons bestuur, de ASKO. Het thema van de dag is wereldburgerschap. Iedereen heeft kunnen kiezen uit inspirerende lezingen of workshops rond dit thema. We geven ook zelf een workshop over hoe je de verteltas kunt inzetten binnen onderwijs over wereldburgerschap.

Sportdag 5 juni
Het duurt nog even maar op woensdag 5 juni hebben we weer met de hele school een sportdag. De onderbouw hier op het schoolplein, de midden- en bovenbouw op de sportvelden van hockeyvereniging Abcoude. Voor deze dag hebben we altijd veel hulp van ouders nodig. Wilt u vast kijken of u ons kunt helpen? Inschrijven voor hulp kan vanaf vandaag via Parro.

Denkt u eraan dat op de hockeyvelden niet met schoenen met noppen mag worden gespeeld?

Brede school
Komende week start het laatste blok van de brede school. We wensen iedereen veel plezier bij de gekozen activiteiten.

Ancestors unKnown
Net als vorig jaar, doen onze achtste groepers mee met het project Ancestors unKnown, een educatief programma waarin leerlingen worden uitgenodigd om op zoek te gaan naar hun wortels en de geschiedenissen die daarin besloten liggen. “Eigenlijk zijn we allemaal een grote familie". Dat was de conclusie van een van de kinderen die eerder meedeed met dit lesprogramma.
Ancestors unKnown is een initiatief van Dana Saxon en ontstond in de Verenigde Staten. Al gravend naar haar eigen geschiedenis - die haar tot in Mozambique voerde - kwam Saxon op het idee kinderen te leren zoeken naar familiegeschiedenis en aan de hand van hun persoonlijke verhaal over geschiedenis te leren. Weten wie je bent, waar je wortels liggen en uit welke voorouders je bent voortgekomen, helpt kinderen en jongeren om te bepalen wie ze zijn – om vervolgens vanuit een stevig geworteld zelfbeeld aan hun toekomst te bouwen.
Wat gaan de kinderen doen? Het lesprogramma bestaat uit zes lessen en een bezoek aan het Stadsarchief Amsterdam. Tijdens de lessen leren de kinderen onder andere interviewen, in archieven zoeken en hun eigen verhaal schrijven. In de laatste les maken zij een mini-museum van hun familieverhaal. Door de uitwisseling met elkaar komen zij niet alleen in contact met hun eigen geschiedenis maar ook met die van hun klasgenootjes. Dit werkt verbindend en er ontstaat meer begrip voor elkaar. Voor meer informatie kunt u de website bezoeken www.nl.ancestorsunknown.org