Montessori audit, buddyproject, juffendag, parkeren, brede school

Montessori audit
Afgelopen dinsdag zijn we bezocht door de auditcommissie van de Nederlandse Montessori vereniging(NMV). De Regenboog is lid van de NMV, onderdeel daarvan is deze vierjaarlijkse audit waarin gekeken wordt of de Montessorikwaliteit wordt herkend en of de school zich ontwikkeld volgend de gestelde Montessorikwaliteitscriteria.
Ouders en kinderen zijn op deze dag ook gesprekspartners, in een groepsinterview wordt er besproken wat zij terugzien van de ontwikkeling van de school.
Na een uitgebreide voorbereiding, hebben we dinsdag goed kunnen laten zien waar we op de Regenboog aan werken. Er is veel in de klassen gekeken, met directie en IB gesproken en ook onze manier van registreren is onder de loep genomen. De commissie gaf aan het einde van de dag aan een heel fijne dag te hebben gehad en een goed beeld te hebben gekregen. We zijn er trots op dat onze erkenning weer met vier jaar wordt verlengd. We ontvangen later het verslag van de commissie en zullen dan ook meer van de bevindingen met u delen.
Dank aan de ouders die midden op de dag bereid waren om deel te nemen aan het groepsgesprek!

Wilt u meer lezen over de audit? https://www.montessorikwaliteit.com/voor-ouders

Buddyproject
Beste ouders,
In samenwerking met de Regenboog en de gemeente Amsterdam ga ik een buddyproject opstarten. Heeft jullie kind een taalachterstand en spreken jullie thuis geen of weinig Nederlands? Dan is dit een mooie kans voor jullie kind om ook buiten school zijn/haar woordenschat te vergroten.
De kinderen zijn elkaars buddy en brengen buiten school regelmatig tijd met elkaar door. Als ouders kunnen jullie bij de ouders van jullie buddy terecht met laagdrempelige vragen over bijvoorbeeld activiteiten, voorzieningen of feestdagen.
Wat breng je mee? We vragen om 2 uur tijd per week, gedurende een periode van 3 maanden. Dit is de tijd die de kinderen samen doorbrengen. Dat kan na school zijn of in het weekend, bij jullie thuis of bij jullie buddy. Het gaat er vooral om dat de kinderen tijd met elkaar doorbrengen en veel met elkaar praten.
Wil je je graag opgeven als buddy en/of heb je vragen? Ik ben Katrin, de moeder van Christina uit groep 2.1. Spreek me aan op het schoolplein of stuur een mail naar kfrobitter@gmail.com.

Reminder juffendag
Op 24 april vieren we (voor het eerst met de hele school ) met alle juffen tegelijk onze verjaardagen op juffendag. We maken er samen een feestelijke dag van.
Het thema is dit jaar Olympische Spelen. De kinderen mogen in dit thema verkleed naar school komen. Er is een kleine traktatie dus neem ook gewoon je pauzehapje mee. De dag eindigt gewoon om 12.30 uur
Cadeautjes zijn niet nodig!

Nick
Gelukkig herstelt meester Nick goed. Volgende week komt hij in de ochtend weer lesgeven en na de meivakantie verwacht hij weer volledig aan de slag te kunnen gaan. Fijn, de kinderen hebben hem gemist.

Parkeren
Op verzoek van ouders het volgende bericht. Bij het brengen en halen is het heel druk op het parkeerterrein en ontstaan er regelmatig onveilig situaties. Het zou fijn zijn als er alleen netjes in de parkeervakken wordt geparkeerd en iedereen rekening met elkaar houdt.
Waar mogelijk is het natuurlijk het allerfijnst als de kinderen lekker op de fiets of lopend naar school komen en zo al lekker buiten zijn geweest en hebben bewogen voor ze aan de schooldag beginnen.

Brede school
Alle kinderen van groep 2 tm 8 hebben het inschrijfformulier voor het laatste blok brede school gisteren meegekregen. Vandaag kwamen er al heel veel formulieren ingevuld terug. U kunt dit tot uiterlijk woensdag 24 april doen. We kunnen de plaatsing dan nog voor de meivakantie afronden.

Fietsje
Het fietsje dat vorige week via Parro werd aangeboden, bleek toch te klein te zijn voor degene die hem graag wilde hebben. Nogmaals dus, mooie fiets voor iemand die dat goed kan gebruiken. Voor de foto, zie eerder Parro bericht.