competentiebox, tuin, doorstroomtoets, pasen

Competentiebox
Deze week stond de competentiebox voor het nieuwe directielid in de school. Vele van u maakten gebruik van deze mogelijkheid om input te geven, dank hiervoor. Ook het team en de MR leverden input. Met al deze informatie wordt nu het profiel opgesteld.

Tuin
Gisteren heeft er een groep ouders(met hulp van de kinderen) na schooltijd hard gewerkt aan het opfrissen van het groen op het schoolplein. Dat is te zien, dank hiervoor! Het is een grote klus en vele handen maken licht werk. Binnenkort volgt de volgende bijeenkomst. Meedenken en helpen, heel erg graag! Aanmelden kan bij Wanda of Claudia, groep 1.3.

Doorstroomtoets
De doorstroomtoets die de kinderen van groep 8 hebben gemaakt, is afgelopen week veel in het nieuws geweest. Op de Regenboog nemen we al een paar jaar de IEP toets af, zo ook dit jaar. Het advies dat wij aan kinderen geven wordt in samenspraak tussen leerkracht en IB opgesteld en is gebaseerd op observaties en resultaten van de afgelopen jaren.
De uitslag van de doorstroomtoets kwam bij de meeste kinderen overeen met het advies dat wij hebben gegeven en was dus passend bij het beeld dat de kinderen al langer op school laten zien.
De gemiddelde score van de totale groep kwam overeen met het landelijk gemiddelde.

Pasen
Aanstaande donderdag vieren we Pasen op school, dat doen we met een kleine paasbrunch en een open podium met de hele school. Let u op de Parro berichten over de organisatie voor de klas van uw kind voor deze dag.
Net als vorig jaar valt de Paasviering samen met de Ramadan, als dit een probleem oplevert voor uw zoon of dochter, kunt u dat met de leerkracht bespreken.

Middenbouwkamp
Alle ouders van de middenbouw hebben een brief over het middenbouwkamp meegekregen. Deze brief moet ingevuld weer op school worden ingeleverd. Wilt u dit voor 28 maart doen?

Vrij
Vrijdag 29-3(Goede vrijdag) en maandag 1-4(tweede Paasdag), zijn alle kinderen vrij.