studiedag, telefoongebruik, lentekriebels-bericht vanuit de MR, tuin

Dinsdag 27-6, studiedag
Morgen, dinsdag 27-6, zijn alle kinderen vrij. We hebben met het hele team een evaluatiedag. We kijken naar de resultaten en evalueren ons schooljaarplan. Daarna vertalen we de evaluatie naar het nieuwe schooljaarplan. Dit plan wordt aan het begin van het schooljaar met de MR besproken.

Telefoon en smartwatches
Op de Regenboog hebben we de afspraak dat kinderen hun telefoon onder schooltijden niet gebruiken en opgeborgen laten. Als het belangrijk is dat er een berichtje naar huis wordt gestuurd, komen kinderen vragen of ze hun telefoon even mogen gebruiken.
We zien steeds vaker kinderen met een smartwatch naar school komen, al vanaf kleuterleeftijd. Met zo’n horloge kun je natuurlijk ook bellen en gebeld worden. Voor deze horloges geldt dus ook dezelfde afspraak als voor telefoons. We zullen kinderen vragen om de horloges onder schooltijd op te bergen. Meebrengen naar school is op eigen risico, het is dan ook veiliger om de apparaten niet mee naar school te brengen. Als er een dringende rede is dat uw kind bereikbaar moet zijn onder schooltijd dan horen wij dat graag van u.

Lentekriebels - bericht vanuit oudergeleding van de MR
Naar aanleiding van recente bezorgdheid en discussie rondom de Week van de Lentekriebels op onze school, willen wij als oudergeleding van de MR graag een toelichting geven.
Tijdens de laatste MR vergadering van 15 mei jl. hebben wij aandachtig geluisterd naar Yersica. Yerscia is een bovenbouwleerkracht en tevens ook lid van de MR. Het thema Lentekriebels heeft dit jaar voor veel onnodige commotie gezorgd. Yersica heeft het woord gedaan namens alle leerkrachten. De onrust onder ouders heeft ervoor gezorgd dat de leerkrachten een gebrek aan vertrouwen hebben ervaren. Wij van de oudergeleding zijn hiervan enorm geschrokken en willen u graag informeren over de impact hiervan op de leerkrachten en het belang van vertrouwen.
Het programma zoals dat op de Regenboog wordt aangeboden is zorgvuldig samengesteld en afgestemd op de leeftijd en ontwikkelingsfase van de kinderen. Hierbij weten de leerkrachten welke informatie er wel en niet gedeeld kan worden. Wij vragen dan ook om vertrouwen te hebben in de leerkrachten.

We begrijpen dat er tijdens de lentekriebelsweek gevoelige onderwerpen aan bod en dat iedere ouder zijn eigen normen en waarden heeft als het gaat om seksuele voorlichting. Daarom is het belangrijk om te benadrukken dat de inhoud van de lessen respectvol en neutraal is, en dat er geen expliciete beelden of informatie wordt gedeeld die niet geschikt is voor de leeftijd van de kinderen. We erkennen dat er verschillende opvattingen en overtuigingen zijn als het gaat om seksuele voorlichting. Mocht u vragen hebben of behoefte hebben aan meer informatie, dan raden wij u aan om contact op te nemen met de school. De school heeft als taak te informeren en niet te overtuigen. Zij staan klaar om uw zorgen te bespreken en eventuele onduidelijkheden op te helderen.


 Als oudergeleding van de MR zijn wij toegewijd aan het vertegenwoordigen van de belangen van alle ouders en het waarborgen van een veilige en vertrouwde leeromgeving voor onze kinderen. Wij blijven luisteren naar uw feedback en ervoor zorgen dat uw stem gehoord wordt.


Met vriendelijke groet,

De oudergeleding van de MR Saima, Sharifa en Naomi

Tuin
We zijn trots op ons steeds groenere schoolplein en zien ook dat de kinderen (en leerkrachten) er veel plezier aan beleven. Niet alleen in pauzetijd maar ook steeds vaker door lekker buiten te werken. Met deze droge weken geven we de planten af en toe water om te zorgen dat ze de droogte overleven. Wij zijn nu op zoek naar ouders die ons enthousiasme voor het groene plein delen! Wie zou er tijdens de schoolvakantie bereid zijn om de planten zo nu en dan water te komen geven? Alle hulp is welkom, opgeven bij Josien.