afspraken foto's, bereikbaarheid MB, ouderbijdrage

De komende tijd wordt het eindelijk mooi zomerweer. Ons schoolgebouw wordt altijd snel warm. We passen ons ritme aan aan de warmte. Kinderen kunnen tussendoor water drinken en we zoeken buiten graag de schaduw op. Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen al ingesmeerd zijn als ze naar school komen?

Foto’s van uitstapjes en activiteiten
Met alle communicatiemogelijkheden die wij en u hebben, is het mogelijk om leuk beeldmateriaal van de klas te delen. Dat doet de leerkracht via Parro. Dat gebeurt vooral in de OB en MB. De afspraak is dat ouders die meegaan met uitjes, zelf geen foto’s verspreiden naar andere ouders. Dit vanwege privacy en veiligheid.
Komende week gaat de MB op kamp, met de begeleidende ouders is afgesproken dat er 1 ouder per groepje foto’s maakt en die alleen maar deelt met de leerkracht. Na afloop van het kamp wordt er een filmpje gemaakt waarin dit materiaal gebruikt wordt. Dit filmpje wordt na afloop met u gedeeld, net als vorig jaar. Tussendoor zult u geen berichten ontvangen. Geen bericht is in dit geval dus goed bericht. Als er bijzonderheden zijn gedurende het kamp neemt de leerkracht natuurlijk zelf contact met u op.

Bereikbaarheid MB tijdens het kamp
Mocht het tijdens het kamp dringend zijn dat u contact met de leerkracht krijgt, dan kan dan via school of buiten schooltijd via 06 34312079.

Ouderbijdrage
U ontving recent een reminder voor de betaling van de ouderbijdrage. Deze is vrijwillig maar voor ons onmisbaar voor de extra activiteiten die we voor de kinderen organiseren. Na de reminder ontvingen wij een aantal betalingen van de ouderbijdrage.
We weten dat deze tijd voor veel gezinnen financieel lastig is en kunnen altijd met u op zoek naar een oplossing, neem daarvoor contact op met Rob of Josien.