Cultuur

​​Naast het gewone lesprogramma brengen wij kinderen met de ‘brede’ cultuur in aanraking. In Amsterdam is er een ruim aanbod en het is dan ook zaak om een goede selectie te maken. Corita Homma is onze cultuurcoördinator. Zij zoekt samen met een werkgroep projecten uit waar we aan deelnemen. Elk jaar heeft een ander accent; dans, drama, muziek of beeldende vorming. Kinderen gaan naar musea, bezoeken een balletvoorstelling of doen mee met een project op school. Om het jaar worden we ingeloot bij het scholenproject van jeugdtheater de Krakeling. Alle kinderen krijgen voorbereidende lessen op school van een docent van de Krakeling gevolgd door een voorstelling bij de Krakeling. Naast terugkerende projecten zijn er ook jaarlijks nieuwe activiteiten. Alle kinderen gaan minimaal een keer per jaar naar de openbare bibliotheek en krijgen daar een les.

Natuur

Niet alleen cultuur, maar ook natuur vinden we belangrijk. Met de kleuters maken we elk jaar een lente- en een herfstwandeling, bezoeken we de kinderboerderij en gaan we naar Artis. Ook de middenbouw gaat naar Artis en krijgt daar een les. De kinderen van groep 5 werken een hele dag mee mee op een boerderij in de buurt. De middenbouw heeft een aantal keer per jaar een natuurdag, we trekken dan een hele dag de natuur in de omgeving van de school in. Kinderen leren zich te verwonderen over de natuur dichtbij. 
In de bovenbouw krijgen de kinderen van groep 6 hun eigen tuintje (schooltuinen) waar ze veel leren over het verbouwen van groente en bloemen. De bovenbouwgroepen gaan eenmaal in de twee jaar naar Artis en bezoeken als het mogelijk is ook een boerderij. En dan is er nog helpen bij het knotten van wilgenbomen in de regio.