Op de Regenboog werken we met de De Davinci methode voor wereldverkenning. We geven geen aparte lessen aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, maatschappijleer, techniek, natuur- en scheikunde, verzorging, filosofie en levensbeschouwing, maar bieden dit als geheel aan met een centrale les. Op deze manier zullen kinderen verbanden zien tussen alles wat aangeboden wordt.

Een voorbeeld: als we het over de Egyptenaren (geschiedenis) hebben, bekijken we eerst de tijdlijn van de hele menselijke beschaving en de plaats die de Egyptenaren daarin nemen. Vervolgens behandelen we de piramides. Die piramides zijn gemaakt van zandsteen (aardrijkskunde) dus gaan we kijken waar zandsteen voorkomt in Afrika. De piramides werden gebouwd vanwege een geloof in leven na de dood (levensbeschouwing), we kijken naar wat de kinderen zelf geloven en of dat aansluit bij een van de wereldgodsdiensten of juist niet. En hoe kregen ze die zware stenen bovenop de piramide (techniek)? De Nijl speelt een belangrijke rol in het oude Egypte, we gaan onderzoeken welke dieren en planten (biologie) er leven in en om de Nijl en dat vergelijken met een rivier in de buurt van je eigen woonplaats. 

Meer weten over de methode, klik dan hier.

Elk schooljaar zijn er 3 of 4 thema’s. U kunt thuis aansluiten op het thema. Het gaat er dan niet perse om nieuwe kennis over te brengen, maar om de interactie tussen u en uw kind. Wat heeft u met het thema, wat interesseert u? Welke boeken heeft u erover gelezen, welke musea heeft u bezocht? Misschien heeft u er een mooie film over gezien of heeft het op een andere manier indruk op u gemaakt? Praat daar eens over. Bij elk thema vindt u boeken om samen met uw kind te lezen en om voor te lezen en filosofische onderwerpen voor gesprekken met uw kind, uw gezin en familie. Ook zijn er ideeën voor films en spellen en zijn er tips voor uitjes die u kunt ondernemen. Geef niet te veel antwoorden, laat de kinderen het zelf ontdekken… Het gaat er om verwondering op te wekken voor de wereld om ons heen en kinderen te stimuleren vragen te stellen om het thema samen nog meer tot leven te laten komen.

Meer tips voor thuis per thema, klik dan hier.