Schakelklas

In de schakelklas krijgen kinderen vier dagen in de week één uur extra aandacht in een klein groepje. Op een speelse manier en uitnodigende manier werken we aan de taalontwikkeling. De kinderen worden uitgenodigd om te verwoorden wat ze denken, voelen en zien en om dat met ons te delen. We gebruiken onderwerpen die de kinderen zelf aandragen en ook actuele en DaVinci-thema’s uit de reguliere klas om de taal te stimuleren en de woordenschat en kennis te vergroten. We gaan veel met de kinderen naar buiten, we spelen met concreet materiaal uit de Verteltas en maken een portfolio met eigen teksten. Uit jarenlange ervaring met de schakelklas blijkt dat ook het zelfvertrouwen en de werkhouding van de kinderen een stimulans krijgt; het gaat om meer dan taal.

Plusklas 

De plusklas is er voor leerlingen die op het gebied van leerprestaties en denkstrategieën extra uitdaging nodig hebben. Op vrijdagochtend werken we aan: 'leren leren', 'leren denken' en 'leren voor het leven'. We maken gebruik van opdrachten waarbij we een beroep doen op creatief, analytisch en praktisch denkvermogen, samenwerken en omgaan met tegenslagen/mislukkingen. Daarnaast is er aandacht voor debatteren en filosoferen. Zo vergroten we het zelfinzicht van de leerlingen. De leerlingen komen minimaal voor een periode van een half jaar in de groep.