Wij vinden het erg belangrijk dat er regelmatig contact is tussen ouders en leerkrachten. Samen weten we tenslotte het meest. We willen het graag van u horen als er bijzonderheden in de thuissituatie zijn. Natuurlijk kunt u erop rekeken dat we het laten weten wanneer er bijzonderheden op school hebben plaatsgevonden.

Hieronder volgt een overzicht van de vaste gespreksmomenten. Naast deze vaste momenten is er natuurlijk altijd de mogelijkheid om een afspraak met de leerkracht te maken.

* September - Kennismakingsgesprekken groep 3 en groep 6
* November - 10 minutengesprekken 
* December - Voorlichtingsavond VO ouders groep 8
* Januari - Adviesgesprekken groep 8
* Februari/maart - facultatieve 10 minutengesprekken groep 1 tm 7 nav de verslagmap
* Juni- Doorstroomgesprek groep 7
* Juni - 10 minutengesprekken groep 1 tm 6

Met de ouders van nieuwe kleuters is er een gesprek zodra het kind een week of 4 op school is.