Preventief onderzoek GGD

De arts of verpleegkundige van de jeugdgezondsheidszorg neemt deel aan ons zorgbreedte overleg. Ook kunt u als ouder of wij als school altijd met onze vragen bij hen terecht.

Tijdens de basisschoolperiode biedt de GGD tweemaal een ​​​​​preventief onderzoek aan. Eenmaal rond de leeftijd van 5 jaar en eenmaal rond 10 jaar. Deze onderzoeken vinden plaats op school, u ontvangt thuis een uitnodiging. Wij delen uw contactgegevens voor deze uitnodiging met de GGD.

Naar de website van GGD Amsterdam