Verlof bij gewichtige omstandigheden​​

Na aanvraag bij de directie van de school, kan deze bij gewichtige omstandigheden verlof verlenen, zoals bijvoorbeeld:

  • Verhuizing
  • Huwelijk
  • Ernstige ziekte van bloed-of aanverwanten
  • Ambt-of huwelijksjubileum van ouders of grootouders
  • Begrafenis/ crematie

Download formulier verlof

U kunt voor aanvraag van een verlof een formulier ophalen bij de directie of hieronder downloaden. Het ingevulde formulier levert u in bij de directie en u ontvangt het vervolgens weer terug via de groepsleerkracht. De directie behandelt verlofaanvragen tot maximaal 10 schooldagen. Verlof voor 11 schooldagen of meer moet via de directie worden voorgelegd aan de leerplichtambtenaar. Op vakantie gaan buiten de schoolvakanties is niet mogelijk, tenzij aangetoond kan worden dat dit echt niet anders kan en u een verklaring van uw werkgever kunt overleggen.