Ouderavond, brede school, gezonde voeding, luizen, Parro, zwemmen MB

Met het starten van de eerste schoolweek, keerde ook de zomer terug. Heerlijk natuurlijk maar wel warm in school, we passen ons schema er zoveel mogelijk op aan.

Gelukkig zijn we met een compleet team begonnen, helaas geen vanzelfsprekendheid in deze tijd. We gaan er samen een mooi schooljaar van maken.

In de klassen worden veel activiteiten gedaan om de kinderen aan elkaar, de groep en de juf te laten wennen. De regels van de klas worden met elkaar opgesteld en alles wat er in de klas te doen en te leren is wordt uitgelegd. Ook de gymlessen en de buitenspeeltijd zijn belangrijke momenten om elkaar goed te leren kennen. Deze eerste weken worden ook wel de “Gouden weken” genoemd en zijn heel belangrijk voor een goede groepsvorming. Een groep waar iedereen zijn weg in weet te vinden en zich veilig kan voelen. 

In deze nieuwsbrief staat ook voor u veel informatie over de start van het jaar.

Ouderavond
Op dinsdag 26 september is er een Montessori ouderavond. Graag gaan we met u in gesprek over hoe thuis en school volgens Montessori op elkaar aansluiten en hoe we elkaar kunnen ondersteunen. Later meer over de inhoud van deze avond. Bent u er ook bij?

Op tijd 
Nu iedereen weer een beetje gewend is aan het vroege opstaan, willen we u vragen om de kinderen te helpen om op tijd op school te zijn. De inloop is tussen 8.15 en 8.25, op deze manier kan de leerkracht om 8.30 echt beginnen m et de les. Kinderen die dan nog binnenlopen zijn storend en ervaren het zelf ook als onprettig. 

Brede school
Het eerste blok van de brede school begint al op maandag 18 september. De kinderen van de MB en BB hebben in de klas gehoord welke activiteiten er zijn. Zij kregen een formulier mee naar huis om aan te melden voor een activiteit. Aanmelden kan alleen met dit formulier en niet online zoals vorig jaar.  Graag zo snel mogelijk weer ingevuld inleveren op school.  Op 14 september wordt de indeling bekend gemaakt.

Gezond eten en trakteren
Gezonde voeding is natuurlijk belangrijk, we hebben daar op de Regenboog afspraken over gemaakt. Deze afspraken kunt u lezen op onze site:
https://www.regenboogamsterdam.net/praktisch/gezond-eten

Ook voor trakteren hebben we afspraken gemaakt, wilt u daar ook rekening mee houden?

Luizen
We doen geen luizencontroles meer in de klas. Gelukkig zijn er maar zelden kinderen met luizen. Wilt u thuis regelmatig, bijvoorbeeld na elke vakantie, controleren op luizen? Via deze link kunt u een instructiefilmpje kijken over luizencontrole:
https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen

Als uw kind luizen heeft, wilt u dat doorgeven aan de leerkracht?

Parro en kennismaken
Veel van onze communicatie loopt via Parro. Korte berichtjes, leuke dagverslagen maar ook inschrijven voor oudergesprekken. Belangrijk dus dat iedereen toegang heeft tot Parro. Lukt het niet om het account te activeren, laat het aan de leerkracht weten!
Binnenkort zijn de kennismakingsgesprekken met de ouders van groep 3 en 6. De leerkrachten leren ook graag u (opnieuw) kennen. 
In deze gesprekken wil de leerkracht graag van u horen over uw kind. Wat zijn sterke kanten, wat doet uw kind graag, waar is misschien hulp bij nodig en zijn er bijzonderheden? U kunt zich inschrijven via Parro voor deze gesprekken. Wil u intekenen?

Zwemmen MB
Vanaf vrijdag 15 september gaat groep 4 naar het Bijlmerbad voor de zwemlessen. De lessen zijn ook voor de kinderen van groep 5 die nog diploma hebben. Petra gaat mee als begeleider vanuit school. Daarnaast is het de bedoeling dat er elke week een ouder meegaat. De intekenlijst hangt bij Corita.